Fotogalerie

exteriery-motiv

Z historie Staré školy a kostela svatého Aloise

Klasicistní kostel sv. Aloise (někdy zvaný kostel sv. Aloise Gonzagy) je římskokatolický orientovaný filiální kostel ve Velké Moravě. Je chráněn jako kulturní památka. Je situován na návrší na levém břehu řeky Moravy a leží ve výšce 633 m. n. m. Kostel byl vystavěn v empírovém stylu v letech 1801 – 1802. Jedná se o jednolodní stavbu obdélného půdorysu o třech polích, které od sebe oddělují klenební pásy. Ve východní části je uzavřena konchou. V západní části je kruchta na čtyřech toskánských sloupech zaklenutá v podkruchtí českou plackou. Věž a trojboký presbytář se nacházejí na straně západní. Obraz na hlavním oltáři je dílem malíře Lichtenštejnů Jana Dallingera.

Foto: Zdeněk Fabiánek
30.09.2022

Stará škola

Jak vypráví německá obecní kronika, následkem třicetileté války a jejich náboženských nepokojů nebylo pravidelného vyučování, rovněž ne za války sedmileté za Marie Terezie. Teprve od roku 1786 vyučovalo se příležitostně v domku v Malé Moravě. Pravidelné vyučování bylo zavedeno od roku 1802. Před kostelem stála jednotřídní obecní škola, v níž se vyučovalo od r. 1802 – 1887. Nynější školní budova byla vystavena v roce 1887. Podrobnosti o stavbě a ceně školní budovy jsou v německé kronice.

Dne 1. října 1945 byl škole přidělen zmocněnec MŠO v Šumperku učitel Jaroslav Rulíšek, rodem z Hostic (okres Šumperk), působící do té doby na obecní škole v Hrabenově. Byl zároveň pověřen správou školy. Škola byla ve velmi ubohém stavu. Vyučování mohlo být zahájeno teprve 24. října 1945. Dnem 1. 4. 1946 nastoupil učitel Jaroslav Rulíšek vojenskou presenční službu a byl nakrátko vystřídán učitelem M. Polákem. Po něm převzala správu školy A. Závodníková. Ta tu působila do 30. 9. 1946.

Učitel Jaroslav Rulíšek vyučoval zde od 1. 9. 1946 jako správce školy. Od 1. 10. 1946 převzal od učitelky A. Závodníkové i I. třídu a až do konce školního roku 1946/47 zde sám vyučoval 2 třídy. Místní školní rada byla ustanovena v listopadu 1945. O prázdninách v r. 1946 byla škola uvnitř opravena a do budovy byla zavedena elektřina, ve druhé třídě položena nová parketová podlaha.

Kostel. sv. Aloise

Klasicistní kostel sv. Aloise (někdy zvaný kostel sv. Aloise Gonzagy) je římskokatolický orientovaný filiální kostel ve Velké Moravě. Je chráněn jako kulturní památka. Je situován na návrší na levém břehu řeky Moravy a leží ve výšce 633 m. n. m. Kostel byl vystavěn v empírovém stylu v letech 1801 – 1802. Jedná se o jednolodní stavbu obdélného půdorysu o třech polích, které od sebe oddělují klenební pásy. Ve východní části je uzavřena konchou. V západní části je kruchta na čtyřech toskánských sloupech zaklenutá v podkruchtí českou plackou. Věž a trojboký presbytář se nacházejí na straně západní. Obraz na hlavním oltáři je dílem malíře Lichtenštejnů Jana Dallingera.

Stavba je omítnuta bílými fasádami a zastřešena sedlovou střechou. V západním průčelí má věž vystupující mělkým rizalitem z fasády. Věž ukončuje osmiboká báň s lucernou. K západnímu průčelí je přistaveno dvouramenné kryté schodiště. Na zídce před kostelem stojí barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Jiří, sv. Prokopa a archanděla Michaela z 1. třetiny 18. století nahrazující původní nedochované podstavce. Farní budova byla dokončena v roce 1802. Roku 1877 byly obce Dolní a Horní Morava, jež patřily do Červeného Potoka, přiřazeny do obce Velké Moravy.

Prvním českým farářem ve Velké Moravě byl František Todt. Narodil se dne 15. listopadu 1909 v Ježově (tehdy okres Kyjov). Středoškolská studia na gymnáziu vykonal v Kyjově. Roku 1929 odešel do Olomouce, aby se tu věnoval bohosloveckému studiu. Dne 5. července 1934 byl vysvěcen na kněze. První působištěm byla mu určena Pustá Polom, odtud odešel do Kobeřic a pak do Hati. V roce 1938 přešel do Tovačova, v roce 1945 do Slavonína a v roce 1946 do Velké Moravy. Na rozdíl od obce, která je součástí Pardubického kraje, je farnost Dolní Morava patří do Olomoucké arcidiecéze a šumperského děkanátu. Dnes se tu mše konají každou 2. neděli v měsíci v 8:00 hodin.

exteriery-01
exteriery-02
exteriery-03
exteriery-04
exteriery-05
exteriery-06
exteriery-07
exteriery-08
exteriery-09
exteriery-10
exteriery-11
exteriery-12
exteriery-13
exteriery-14
exteriery-15
exteriery-16
exteriery-17
exteriery-18
exteriery-19

Partneři

Karta hosta SNĚŽNÍK PASS:

Stáhněte si svůj SněžníkPass a využívejte slevy v Turistické oblasti Králický Sněžník!

Aktuální přehled slev naleznete na stránce: www.obecdolnimorava.cz/sneznikpass

Po vyplnění údajů a zaplacení pobytového poplatku, obdržíte vše na váš e-mail.

Kontakty

Apartmány U Aloise
Velká Morava 38
Dolní Morava
561 69

+420 604 460 916

+420 604 514 383

+420 734 450 634

50.1288567N, 16.8009644E